תקנון חוגים

קראו היטב את התקנון, זו אחריות של כל נרשם להכיר אותו ולהבין את נהלי הרישום והפרישה!!!

השתתפות בחוגים והרשמה:

● מערך החוגים יפעל מספטמבר עד יוני (למעט חוגים הפועלים כל השנה). יתכן שחוגים מסוימים ימשיכו גם בחודשי הקיץ.

** חוג שנתי מוגדר כחוג שאין בו הפסקת פעילות בחודשי הקיץ, כלומר הוא נמשך לאורך כל השנה.

כלל הנרשמים לחוג ממשיכים משנה לשנה(רשימות החוג לא מתאפסות), אלא אם הודיעו על פרישה מהחוג על פי ובהתאמה לתקנון.

● החוגים אינם פועלים בערבי חג וחגים, חוה”מ סוכות ופסח, בערבי ימי הזיכרון.

● חוגי הילדים יהיו בחופשות התואמות את החופשות של בית הספר.

● ההרשמה לחוגים (פרט לחוגים שנתיים שבהם אין צורך בהרשמה מחדש כל שנה) תתבצע אך ורק באמצעות אתר החוגים,

   כל שנה יש צורך בהרשמה מחודשת (זאת לחוגים הרגילים).

● השתתפות בשיעור ראשון בחוג תחשב כשיעור ניסיון. משתתף שיצטרף להמשך הפעילות, יחויב במלוא העלות החודשית.

(שיעור מוזיקה וחוגים מסוימים יחויבו גם עבור שיעור הניסיון  )

● השתתפות בחוג תתאפשר אך ורק לאחר הסדרת ההרשמה והתשלום.

  • מספר  המקומות בחוגים מסוימים מוגבל . עדיפות תינתן למקדימים להירשם .
  • החוגים יפתחו רק אם מספר המשתתפים יצדיק זאת .
  • חוג אשר לא יצדיק כלכלית את קיומו ייסגר (גם במהלך השנה) .
  • יתכנו שינויים  במועדי החוגים בהתאם למספר המשתתפים במהלך השנה .
  • שיעורים שיוחסרו ע"י המדריך יוחזרו במהלך שנת החוגים או בחודש יולי .
  • מערכת החוגים אינה אחראית לציוד האישי של התלמידים .
  • חוגים מסוימים (מועצה או פרטיים) אינם באחריות גבעת אלה – הדבר יצוין במידע שבדף החוג באתר .

פרישה:

● ניתן לפרוש מהחוגים עפ"י התקנון בלבד בטבלת החוגים אליהם נרשמת שמופיעה באיזור האישי שלך >.

● ההודעה על הפרישה תתקבל עד ל – 25 לחודש ותיכנס לתוקפה בחודש שאחריו.

● במידה וההודעה תתקבל אחרי ה – 25 לחודש יחויב בתשלום גם לחודש שאחריו.

● בחודשים אפריל, מאי, יוני לא ניתן לפרוש מהחוגים.

● הודעה אחרונה על פרישה תתקבל לא יאוחר מה- 25 לפברואר. משתתף שלא הודיע על פרישה עד ה- 25.02 יחשב כמשתתף בחוג ויחויב עד לסוף שנת

הפעילות.

● פרישה מחוג שנתי תתאפשר לאורך כל השנה (חוגים שנתיים הם חוגי מבוגרים בלבד, פרט ל: טניס מבוגרים, אירובי, התעמלות גיל שלישי  שהינם חוגים רגילים)

בעת שפורשים מחוג שבעבורו נרשמתם גם למועדונית יש לבצע פרישה נפרדת גם מהמועדונית.

הקפאה של חוג:

● ניתן להקפיא חוג לתקופה של מעל חודש בלבד

● הקפאת חוג תתאפשר אך ורק פעם אחת בשנה למשתתף

● הקפאת חוג לא תתאפשר במהלך חודשי חגים.

● בסיום ההקפאה המשתתף יוחזר אוטומטית לחוג אותו הקפיא.

● במקרה רפואי יש להציג אישור רופא על הצורך בהפסקת הפעילות

תשלום:

● התשלום היינו חודשי ולא בהתאם למספר השיעורים בפועל וכולל את החופשות.

● בחוגים מסוימים יגבה תשלום נוסף עבור תלבושות, ציוד מיוחד או השתתפות בסיומי שנה.

● משתתפים מגבעת אלה יחויבו מידי חודש באמצעות כרטיס התושב בהנה”ח.

● משתתפים שלא מגבעת אלה: התשלום יתבצע אך ורק ע"י הוראת קבע לגבעת אלה  בקוד מוסד 8388.

● הצטרפות באמצע החודש לחוג, מחייבת בתשלום עד ל 15 לכל חודש תשלום מלא, מה 15 לחודש תשלום על חצי חודש.

● אי תשלום עבור החוג בהתאם לתקנון, יגרום להוצאות המשתתף/ת ממערכת החוגים.

● היעדרות מפעילות בחוג כלשהו אינה מזכה בהחזר כספי או בהשלמת הפעילות.

הסכמה לפרסום צילום:

● אנו נותנים את הסכמתנו לפרסם באתר האינטרנט היישובי של גבעת אלה, צילום בו מופיע בננו/בתנו אשר צולם במסגרת השתתפותם בחוג.

● ידוע לנו כי השימוש שייעשה בתמונות אינו לצרכים מסחריים וכי לא תשולם לנו תמורה כלשהי עבור פרסומן.

● אנו מאשרים כי ידוע לנו שאנו רשאים לחזור בנו בהסכמתנו שלעיל ולצורך כך עלינו להודיע, בכתב, למנהלת מרכז החוגים, ולוודא שהודעתנו התקבלה.

דילוג לתוכן