מועדונית

מועדונית חוגים – מוצעת לילדים אשר משתתפים בחוגים בלבד. הרשמה מוקדמת חובה.