חדר כושר גופני

חדר כושר גופני

מדריך: אמרי בן גרא
מקום החוג: חדר כושר (באולם הספורט)
כיתות יום ושעה עלות
נוער מכתה ז' ומעלה יום ראשון | 19:30-21:00 | חדר כושר (באולם הספורט) 170 ₪
נוער מכתה ז' ומעלה יום שלישי | 19:00-20:30 | חדר כושר (באולם הספורט) 130 ₪
נוער מכתה ז' ומעלה יום חמישי| 19:00-20:30 | חדר כושר (באולם הספורט) 130 ₪
נוער מכתה ז' ומעלה חדר כושר (באולם הספורט) 130 ₪
לפרטים ולהרשמה

החוג פועל מספטמבר עד יולי. הפעילות מיועדת לנוער

נוער – כושר גופני באולם הספורט והכנה לעבודה בחדר כושר .

לנוער המעוניין בפיתוח כושר גופני, בשילוב פעילות באולם הספורט והעבודה בחדר כושר

*כל משתתף חייב באישור רפואי המאפשר השתתפות
בחדר הכושר.
*ייתכנו שינויים בהתאם לכמות המשתתפים.