הרשמה למועדונית תשפ"ג

שימו לב מועדונית החוגים איננה פעילה בימי חופשה של ביה"ס. במהלך חופשת החנוכה יתקיימו  חלק מהחוגים בגבעה אולם ללא פתיחה של המועדונית, ההגעה והחזרה המחוג הינה עצמאית או על ידי ההורים.

בנוסף ביום ה' המועדונית לא תפתח מפאת מיעוט נרשמים

ההרשמה למועדונית מחייבת להיות בחוג צהרים בגבעת אלה, במידה ואין הילד.ה רשומים לחוג לא ניתן לרשום אותם למועדונית.

אנא שימו לב לקרוא את התקנון לפני ההרשמה.

במידה ומעוניינים לרשום למועדונית יש לעשות זאת בנפרד מההרשמה לחוג.