ההרשמה לחוגים / למועדונית ישירות מהאתר

בתחילת השנה יש להירשם לחוגים הרצויים מחדש, כמו כן יש להירשם למועדונית מחדש.