גבעת אלה רוקדת

כל גבעת אלה ממשיכה לרקוד בימי ב'

בשעה 19:00 חוג ריקודים סלונים במבואה זה פשוט חוויה.

בשעה 19:45 חוג ריקודי עם מהצעד הראשון וגם למתקדמים באולם הספורט

בואו לרקוד יחד , כל תושבי הגבעה